grafika znaku towarowego AGH logo 100-leciA Biblioteki Głównej AGH Kontakt
logo 100 lecia BG

przejście do strony z informacjami o wystawie

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej jest największą biblioteką techniczną w Krakowie i jedną z największych w Polsce.

Jej dzieje związane są z historią i etapami rozwoju Uczelni. Uroczystej inauguracji ówczesnej Akademii Górniczej dokonał Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski 20 października 1919 roku. Jako pierwszy powstał Wydział Górniczy. Po dwóch latach działalności (1921) powołano drugi wydział - Hutniczy. Do 1939 roku Akademia Górnicza wykształciła około 800 inżynierów górników i hutników.

Biblioteka powstała w roku akademickim 1921/22 powołana przez Senacką Komisję Biblioteczną. Początkowo mieściła się w budynku przy ul. Loretańskiej 18, następnie ul. Smoleńsk 7. W 1929 roku zbiory zostały przeniesione do pomieszczenia w nowo powstałym gmachu Akademii Górniczej przy al. Mickiewicza 30.

Księgozbiór zapoczątkowały dary od wielu osób prywatnych, głównie profesorów Akademii, instytucji w kraju i za granicą; m.in. Maria Skłodowska-Curie, działając w ramach Komitetu Współpracy Intelektualnej Ligii Narodów, zorganizowała wymianę czasopism francuskich w zamian za publikacje naukowe pracowników Uczelni. Tą drogą księgozbiór wzbogacił się o czasopismo Revue de Métallurgie - prenumerowane do dnia dzisiejszego. W 1938 roku księgozbiór Biblioteki liczył ponad 17 tysięcy tomów, w tym 5 tysięcy woluminów czasopism.

https://historia.agh.edu.pl/wiki/Biblioteka_Główna

Prezentacja przedstawia historię Biblioteki Głównej AGH.

Slajdy 1-2: W rogu jubileuszowe logo „1922-2022 Biblioteka Główna AGH w Krakowie 100 Lat!”. Zdjęcie budynku Biblioteki z początku lat 70. XX w. zmieniające się we współczesne zdjęcie budynku wykonane z tej samej perspektywy.

Slajd 3: Napis: „Witamy w największej bibliotece technicznej w Krakowie! Poznaj naszą stuletnią historię.” W tle zdjęcie regałów bibliotecznych w Magazynie.

Slajd 4: Napis: „Nasza historia na osi czasu”, poniżej na osi 6 punktów: 1 - Uroczysta inauguracja Akademii Górniczej (1919), 2 - Powołanie Biblioteki przez Senacką Komisję Biblioteczną (1921/1922), 3 - Przenosiny do gmachu Akademii Górniczej przy al. Mickiewicza 30 (1929), 4 - Otwarcie wolno stojącego budynku Biblioteki (1966), 5 - Otwarcie budynku Biblioteki po przebudowie (2014), 6 - Jubileusz 100-lecia Biblioteki Głównej AGH (2021/2022).

Slajd 5: Tekst: „W wyniku wieloletnich starań polscy inżynierowie, posłowie galicyjscy oraz władze Krakowa doprowadzili do utworzenia wyższej szkoły górniczej w Krakowie w 1913 r.” Cytat: „Polska wzbogaca się tedy o jedną szkołę wyższą z charakterem akademickim, i to szkołę, która w obecnych stosunkach najbardziej nam może jest potrzebna. Nowa Reforma, Nr 392, z dnia 22.X.1919”. Tekst: „Wybuch I wojny światowej uniemożliwił rozpoczęcie pierwszego roku akademickiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 20 X 1919 r. Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej.” Na lewo od tekstu ilustracja okolicznościowa Henryka Uziembło - datowana na 20 października 1919 r., przedstawiająca grupę żołnierzy legionowych z piechoty i kawalerii w obramowaniu zdobionym herbami: orła legionowego z koroną (u góry), Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowa (po bokach) oraz herbem Piłsudskich – Kościesza (na dole).

Slajd 6: Tekst: „18 XI 1921 r. powołano Senacką Komisję Biblioteczną odpowiedzialną za organizację i rozwój biblioteki. 1 I 1922 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego mianowało bibliotekarką "za kontraktem" Marię Kuszową - pierwszego pracownika Biblioteki. W latach 1922-1924 Biblioteka mieściła się w budynku przy ul. Loretańskiej 18. W latach 1924-1929 Bibliotekę czasowo przeniesiono do budynku przy ul. Smoleńsk 7.” Po prawej archiwalne zdjęcia budynków: przy ulicy Loretańskiej 18 oraz Smoleńsk 7.

Slajd 7: Tekst: „W 1929 r. zbiory zostały przeniesione do pomieszczenia w nowo powstałym gmachu Akademii Górniczej przy al. Mickiewicza 30. Księgozbiór pomieścił się w 95. skrzyniach. Biblioteka składała się z trzech czytelń: Profesorskiej, Asystentów i Studenckiej.” Powyżej zdjęcie gmachu głównego Akademii wykonane w 1939 r.

Slajd 8: Projekt pierwszego piętra budynku głównego Akademii Górniczej z 1932 r. - zaznaczono na nim umiejscowienie BG po 1930 r.

Slajd 9: Tekst: „W 1938 r. księgozbiór Biblioteki liczył ponad 17 tysięcy tomów, w tym 5 tysięcy woluminów czasopism. Księgozbiór zapoczątkowały dary od wielu osób prywatnych, głównie profesorów Akademii oraz instytucji naukowych w kraju i za granicą. Maria Skłodowska-Curie, działając w ramach Komitetu Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów, zorganizowała wymianę czasopism francuskich w zamian za publikacje naukowe pracowników Uczelni.” Po lewej zdjęcia okładek dwóch czasopism z 1913 i 1923 r.

Slajd 10: Tekst: „Wybuch wojny przerwał prężną działalność Biblioteki. Ówczesny kierownik BG, prof. Oskar Nowotny wyjednał możliwość zdeponowania zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej. Pomimo zakazu władz Generalnego Gubernatorstwa zbiory były konspiracyjnie wypożyczane studentom i pracownikom Akademii Górniczej, bowiem Uczelnia nie zawiesiła swojej działalności. Po wojnie księgozbiór Biblioteki powrócił do odrestaurowanego po zniszczeniach wojennych głównego gmachu Uczelni (w wyniku zawieruchy wojennej zbiory pomniejszyły się o około 25%).” Po lewej zdjęcie prof. Oskara Nowotnego, Kierownika Biblioteki w latach 1925-1939.

Slajd 11: Tekst: „W 1949 r. na stanowisko kierownika BG powołano Władysława Piaseckiego, zawodowego bibliotekarza - człowieka, który na długie lata wytyczył główne kierunki rozwoju Biblioteki. W 1954 r. został mianowany dyrektorem Biblioteki. Zainicjował on, a następnie zrealizował budowę samodzielnego gmachu BG. Był to pierwszy w Polsce przykład budynku bibliotecznego typu modularnego.” Po lewej zdjęcie Władysława Piaseckiego, Kierownika, a następnie Dyrektora BG w latach 1953-1972. Po prawej zdjęcie tablicy pamiątkowej poświęconej dyr. W. Piaseckiemu znajdującej się w holu Biblioteki.

Slajd 12: Tekst: „Kolejne lata przyniosły stopniowe zwiększanie liczby pomieszczeń Biblioteki. W 1953 r. BG zajmowała ok. 450 m2; w 1957 r. - 611 m2; a do 1962 r. powierzchnia Biblioteki zwiększyła się do 750 m2. Biblioteka dysponowała wówczas nowoczesnym warsztatem informacyjnym. Jako jedyna w Polsce już w 1956 r. posiadała prowadzoną na bieżąco pełną kartotekę dokumentacyjną. W 1952 r. rozpoczęto także wypożyczanie międzybiblioteczne. W 1956 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zarządziło odbywanie przez bibliotekarzy ze szkół wyższych praktyk międzybibliotecznych w BG AGH.” Po prawej zdjęcie Czytelni Ogólnej w Budynku A-0 (1953).

Slajd 13: Tekst: „Dzięki staraniom Władysława Piaseckiego został zbudowany wolno stojący budynek biblioteczny. W 1963 r., w obecności władz uczelni oraz miasta Krakowa, dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod pawilon Biblioteki i przystąpiono do budowy według projektu Biura "Miastoprojekt" Kraków. Uroczyste otwarcie nastąpiło 3 V 1966 r. W 1987 r. budynek otrzymał imię Władysława Piaseckiego.” Powyżej zdjęcie budynku Biblioteki w czasie budowy (lata 60. XX w.).

Slajd 14: Tekst: „Po przeprowadzce do nowych pomieszczeń rozpoczął się dynamiczny rozwój Biblioteki. W wyniku uruchamiania na AGH nowych kierunków kształcenia powiększał się księgozbiór i poszerzała jego tematyka. W 1972 r. w BG powołano Pracownię Automatyzacji, której zadaniem było opracowanie założeń automatyzacji procesów bibliotecznych.” Poniżej zdjęcie Czytelni Ogólnej (lata 70. XX w.).

Slajd 15: Tekst: „Lata 90. wiążą się z rozwojem komputeryzacji - zastosowano ją do wszystkich nieomal procesów bibliotecznych. W 1992 r. zakupiono system biblioteczny VTLS, a G zostało koordynatorem Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego - konsorcjum instytucji eksploatujących VTLS. W 2002 r. uruchomiono Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT, w pracach którego pracownicy BG AGH aktywnie uczestniczą do dnia dzisiejszego. W 1992 r. podpisano umowę, na mocy której został utworzony w ramach działalności Uczelni Ośrodek Informacji Patentowej. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna rozwinęła swoją sieć kontaktów m.in. do USA.” Po prawej zdjęcie pracowników Działu Opracowania Rzeczowego (lata 90. XX w.).

Slajd 16: Tekst: „W 2010 r. rozpoczęto modernizację głównej elewacji budynku i podjęto decyzję o dobudowaniu od strony północnej segmentu o szerokości około 7 metrów oraz remoncie kapitalnym. Od lutego 2014 r. Biblioteka zaczęła funkcjonować w pełnym zakresie, a w marcu odbyło się uroczyste otwarcie budynku.” Poniżej zdjęcie Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz (Dyrektor Biblioteki) i Teresy Proficz (Kierownik Działu Administracji) doglądających budowy.

Slajd 17: Zdjęcie z uroczystego otwarcia Biblioteki po przebudowie (2014). Na zdjęciu Dyrektor Ewa Dobrzyńska-Lankosz oraz JM Rektor AGH Tadeusz Słomka przecinający wstęgę.

Slajd 18: Tekst: „W 2015 r. do Biblioteki przeniesiono Bibliotekę Pracowniczą i jako niezależną kolekcję włączono ją do zbiorów BG. Księgozbiór obejmuje literaturę piękną, obyczajową, sensacyjną, historyczną, popularnonaukową, dziecięco-młodzieżową, fantastykę, biografie i wspomnienia oraz poradniki.” W tle zdjęcie regałów z książkami beletrystycznymi.

Slajd 19: Tekst: „Z myślą o czytelnikach niepełnosprawnych zastosowano wiele rozwiązań ułatwiających korzystanie z Biblioteki. Zaowocowało to przyznaniem budynkowi Biblioteki wyróżnienia Urzędu Rady Miasta w konkursie „Kraków bez barier 2013” w kategorii „budynki użyteczności publicznej”. Przed głównym wejściem do Biblioteki znajduje się podjazd. Biblioteka posiada windę z lektorem i przyciskami Braille’a, dostosowaną do samodzielnego przemieszczania się osób niepełnosprawnych ruchowo. W Wypożyczalni znajduje się punkt obsługi dostosowany do użytkowników poruszających się na wózku.” Po lewej zdjęcie dyplomu za wyróżnienie w konkursie „Kraków bez barier 2013”.

Slajd 20: Napis: „Biblioteka kiedyś i dziś. Zmieniamy się dla Was!” W tle zdjęcie regałów bibliotecznych w Magazynie.

Slajd 21: Tekst: „Biblioteka obecnie to: 1 – 6100 m2 powierzchni, 2 – 224 miejsc w czytelniach, 3 – 930928 zbiorów (dane za 2021 r.).”

Slajdy 22-23: Zdjęcia gmachu Biblioteki przed otwarciem (1966) i obecnie wykonane z tej samej perspektywy.

Slajdy 24-29: Zdjęcia Czytelni, kolejno: Czytelnia Ogólna w latach 70. XX w., Czytelnia Główna w 2021 r., Czytelnia Ogólna w latach 90. XX w., Czytelnia Główna w 2021 r., Czytelnia Ogólna w latach 2000. – widok z antresoli, Czytelnia Główna w 2021 r. – widok z antresoli.

Slajdy 30-31: Napis: „Czytelnia Książek Własnych niezmiennie pełna”. Zdjęcia Czytelni Studenckiej w Budynku A-0 w latach 50. XX w. oraz Czytelni Książek Własnych w 2021vr.

Slajdy 32-33: Zdjęcia kolejno: Sali Katalogowej w latach 70. XX w., Sali Katalogowej w latach 90. XX w., Holu Katalogowego w latach 2000. oraz Holu Katalogowego w 2021 r.

Slajd 34: Zdjęcia Wypożyczalni Studenckiej w latach 80. XX w., w latach 90. XX w. oraz Wypożyczalni w 2018 r.

Slajd 35: Zdjęcia Czytelni Informacji Naukowej w latach 90. XX w. oraz w 2019 r.

Slajdy 36-37: Zdjęcia Czytelni Kartografii w latach 70. XX w. oraz Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych w 2021 r.

Slajdy 38-39: Zdjęcia Magazynu Czasopism w 1994 r. oraz Magazynu w 2021 r.

Slajdy 40-41: Napis: „Bibliotekarze przy pracy”. Zdjęcia kolejno: bibliotekarka w Czytelni Ogólnej – lata 70. XX w., bibliotekarze kręcący film o starodrukach w 2021 r., bibliotekarka w Wypożyczalni dla Pracowników – lata 70. XX w., bibliotekarka skanująca książkę w 2021 r.

Slajd 42: Napis: „Świętuj z nami jubileusz”. W tle zdjęcie regałów bibliotecznych w Magazynie.

Slajd 43: Napis: „Jubileusz 100-lecia Biblioteki Głównej AGH. 1921/1922 2021/2022. 100lat.bg.agh.edu.pl”

Slajd 44: Napis: „Dowiedz się więcej”. W tle zdjęcie regałów bibliotecznych w Magazynie.

Slajd 45: Tekst: „Portal Historia AGH przedstawia najważniejsze fakty i daty z dziejów Uczelni oraz sylwetki wybitnych postaci związanych z AGH. 1 – Dzieje AGH, 2 – Ludzie AGH – biogramy, 3 – Wydziały AGH oraz jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe, 4 – Składy osobowe i prasa AGH. historia.agh.edu.pl

Slajd 46: Tekst: „Facebook - informuje i inspiruje cały rok; Instagram - #korzystajzbiblioteki #bgagh #jabiblioteka; newsletter - m.in. nowe e-źródła, dostępy testowe, szkolenia, wystawy, prelekcje; Linkedin - profesjonalna informacja dla Was; Bądź na bieżąco”. Obok ikony mediów społecznościowych. W tle logo Biblioteki.

100 lat Biblioteki Głównej AGH (1922–2022) – ten jubileusz po prostu trzeba odnotować! Wyjątkową rocznicę obchodzi bowiem miejsce, bez którego organizm uniwersytetu nie istnieje ...

Polecamy artykuł p. Michała Ciesielki pt. Serce uczelni. 100 lat Biblioteki Głównej AGH

65+
licencjonowanych źródeł informacji
6100 m2
powierzchni użytkowej
926500+
woluminów w wersji papierowej
50000003+
zadowolonych użytkowników :)

Ambasadorzy BG AGH Logo Biblioteki

Martyna Rojczyk

Przewodnicząca WRSS WIMiR AGH

Daria Bobruś

Prezeska Stowarzyszenia BEST AGH Kraków
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

Jakub Śliwiński

Przewodniczący URSS AGH
Wydział Zarządzania AGH

mgr inż. Dagmara Stasiowska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
AGH Space Systems

dr inż. Karolina Kaczmarska

Wydział Odlewnictwa AGH

dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska

Wydział Metali Nieżelaznych AGH

prof. dr hab. inż. Daniel Saramak

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

prof. dr hab. Piotr Oprocha

Wydział Matematyki Stosowanej AGH

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Rektor AGH w latach 2012-2020

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Rektor AGH w latach 2005–2012

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Rektor AGH w latach 1998–2005

prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń

Prorektor ds. Nauki AGH

prof. dr hab. inż. Rafał Dańko

Prorektor ds. Studenckich AGH

prof. dr hab. inż. Marek Cała

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH

prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

dr hab. inż. Łukasz Lach, prof. AGH

Wydział Zarządzania AGH

prof. dr hab. inż. Barbara Tora

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

dr hab. inż. Urszula Stachewicz, prof. AGH

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

dr hab. inż. Magdalena Szumera, prof. AGH

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

Agata Sikora

Zespół Pieśni i Tańca AGH "Krakus" im. Wiesława Białowąsa

Maciej Góralczyk

Student Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

dr inż. Katarzyna Klimkiewicz

Wydział Zarządzania AGH

dr inż. Piotr Chyła

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

dr inż. Piotr Szatkowski

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

mgr Barbara Dulba

Studium Języków Obcych AGH

dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

dr hab. inż. Szymon Łukasik, prof. AGH

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

dr inż. Dominik Kowal

Wydział Zarządzania AGH

dr inż. Patrycja Rosół

Centrum Transferu Technologii AGH
Dział Ochrony Własności Intelektualnej AGH

Martyna Szczepańska

Wydział Metali Nieżelaznych AGH
Orkiestra Reprezentacyjna AGH

dr inż. Marek Frankowski

Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

mgr Agnieszka Zatyka-Szlachcic

Rzecznik Praw Studenta


Wydarzenia, które odbyły się w ramach obchodów 100-lecia Biblioteki Głównej AGH

W zaplanowanych wydarzeniach jubileuszowych udział wzięli pracownicy i studenci AGH, obecni i byli pracownicy BG, zaproszeni goście reprezentujący ogólnopolskie środowisko bibliotekarskie oraz współpracujące z Biblioteką instytucje.


Listopad 2021 ikonka rewersu kartki pocztowej

na kartce tekst Jesteście super!

Akcja "BG AGH. Napisz do nas!"

Obchody stulecia zaczęliśmy od zmiany logo Biblioteki i wprowadzenia nowej koncepcji komunikacyjnej. Hasło „Zmieniamy się dla Was” towarzyszy nam od października 2021 r. – i zgodnie z nim poszukujemy bezpośredniego odzewu od naszych Użytkowników.

5 listopada 2021 r. rozpoczęliśmy akcję „BG AGH. Napisz do nas!”. Na każdym Wydziale naszej Uczelni stanęła skrzynka pocztowa i zestaw kartek jubileuszowych. Mogliście napisać nam, czego potrzebujecie w Bibliotece a także zasugerować, jak możemy pomóc w rozwoju Waszych pasji i zainteresowań, nie tylko tych naukowych.

Rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania. Otrzymaliśmy mnóstwo kartek z bardzo oryginalnymi odpowiedziami, poczynając od pozdrowień i deklaracji dozgonnej miłości, przez propozycje ulepszeń i konstruktywną krytykę, aż do niespodziewanych pytań natury filozoficznej.

Oto kilka przykładów Waszych pytań i naszych odpowiedzi:

"Nie widać Was"

A staramy się! Jesteśmy aktywni na facebooku, instagramie i Linkedinie; ponadto ten rok to nasz jubileusz, więc będzie nas nie tylko widać, ale i słychać.

"Może byście zorganizowali jakieś hackathony wyszukiwania danych?"

Prężnie działamy w tym kierunku - hackathon jest bliżej niż myślicie.

"Proszę, żeby było dużo książek o koniach i kucykach <3"

"Przydałoby się więcej mang w zbiorach Biblioteki"

Staramy się rozwijać nasz księgozbiór zgodnie z Waszymi potrzebami; Oddział Gromadzenia został poinformowany o Waszych życzeniach.

"Wybudujcie się bliżej"

Jedna rozbudowa jest już za nami, ale kto wie, co przyniesie przyszłość… Dziś zapraszamy Was do bibliotek wydziałowych.

"Proszę o skuteczniejsze egzekwowanie zwrotów"

Robimy, co możemy. Nie mamy środków masowego odzyskiwania książek, ale czekamy na propozycje Waszych metod. ;)

"Można by było wydłużyć godziny otwarcia czytelni"

Można. Od 1 lutego 2022 r. Czytelnia Główna jest otwarta w godzinach 7.30-19.45 (piątek do 18.00), Czytelnia OIN: 8.00-19.45 (piątek do 18.00), Czytelnia OZS: 8.00 do 18.00. Pracujemy nad dalszymi zmianami.

"Proszę o zniesienie limitu ksera norm 30%"

A to sprawa, która niestety nie podlega negocjacjom... Normy są objęte prawem autorskim a sposób ich udostępniania reguluje umowa z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i nie można ich kopiować w większym procencie. Chętnych zapraszamy do Czytelni Norm, gdzie udostępniamy normy legalnie i na miejscu.

Wiele Waszych pytań i sugestii zainspirowało nas do działania, co (mamy nadzieję) niedługo zauważycie.

na kartce tekst Dziękujemy za Waszą pracę
na kartce tekst Jesteście super!
na kartce krótki wiersz zaczynający się słowami Moja Droga
zdjęcie bibliotekarza przy pracy introligatorskiej

Bardzo doceniamy Waszą troskę, a o zbiory dbamy tak, aby służyły jak najdłużej kolejnym Czytelnikom.

na kartce tekst zaczynający się słowami Droga Biblioteko zdjęcie prof. Marek Cała

Jest nam niezmiernie miło, gdy zostajecie z nami na dłużej. Jesteśmy dumni z Waszych sukcesów i będziemy starać się pomagać Wam na każdym kroku Waszych karier naukowych.

Gorąco dziękujemy za wszystkie miłe słowa i pozdrowienia.
To dla Was działamy od 100 lat!

W dalszym ciągu możesz do nas napisać, wrzucając kartkę do skrzynki pocztowej w holu Biblioteki lub po prostu pisząc do nas w elektronicznym okienku: BG AGH. Napisz do nas. Najciekawsze wypowiedzi będziemy publikować na naszej stronie.

Grudzień 2021

plakat promujący konkurs na plakat

Konkurs na plakat promujący obchody 100-lecia BG AGH

Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ogłosił konkurs na najlepszy plakat promujący obchody 100-lecia Biblioteki.

Dla zwycięzcy Konkursu przewidziano nagrodę w postaci tabletu graficznego firmy WACOM - Wacom Intuos Pen Bluetooth M CTL-6100p z oprogramowaniem i kursem PL.

Konkurs został przedłużony do 28 lutego 2022 r. do godz. 15.00

plakat promujący wykład dotyczący normalizacji

Wykład „Dziś i jutro normalizacji (perspektywa XXI w.)”

Współczesny świat trudno sobie wyobrazić bez normalizacji i norm. Normalizacja stała się obecna w prawie wszystkich dziedzinach życia znacznie wykraczając poza tradycyjną domenę techniki. Normy stosowane są w ekonomii, zarządzaniu, wszelkiego typu usługach, a nawet w sferze społecznej. Jako uznane reguły do dobrowolnego stosowania wspomagają, a często nawet zastępują przepisy prawa wzmacniając przez to rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w którym zainteresowani obywatele decydują o tym, co i w jaki sposób chcieliby osiągnąć.

W dniu 7 grudnia 2021 w Bibliotece Głównej AGH odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu seminariów promujących normalizację przygotowanych we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Wykład „Dziś i jutro normalizacji (perspektywa XXI w.)” wygłosił doradca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr inż. Zygmunt Niechoda. Tym razem goszczący na sali studenci i pracownicy naukowi mieli okazję zapoznać się z nową perspektywą i potrzebą normalizacji w zmieniających się warunkach naszego świata: biznesowego, ekonomicznego, technologicznego, społecznego. Wraz z nadchodzącymi zmianami, czwartą rewolucją przemysłową czy nowymi wymaganiami rynku pojawiają się nowe obszary, aspekty i produkty normalizacji. Znaczenie normalizacji stale wzrasta, staje się ona istotnym elementem kreowania i upowszechniania innowacji, czynnikiem strategicznym w rozwoju firmy.

Wykład eksperta PKN był jednocześnie jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody 100-lecia Biblioteki Głównej AGH, gdzie znajdują się jedne z najbogatszych zbiorów normalizacyjnych w Polsce. Punkt Informacji Normalizacyjnej BG AGH oferuje dostęp do kompletu Polskich Norm oraz licznych norm zagranicznych np. ASTM, ISO czy DIN – łącznie to około 200 tysięcy pozycji na nośniku papierowym i elektronicznym. Dzięki dostępowi do specjalistycznych baz danym prowadzona jest także pełna obsługa użytkowników w zakresie informacji normalizacyjnej dotyczącej m.in. zbiorów norm i dokumentów normalizacyjnych, aktualności norm, ich zastąpień, powiązań Polskich Norm z normami międzynarodowymi i regionalnymi. Silne związki AGH z PKN to także udział wielu naukowców w pracach 48 Komitetów Technicznych, które są kolegialnymi ciałami powoływanymi do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych.

Konspekt seminarium:

 • 1 Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającym się świecie.
 • 2 Perspektywa czwartej rewolucji przemysłowej.
 • 3 Nowe obszary i aspekty normalizacji.
 • 4 Czynnik czasu kontra wymagania rynku – nowe produkty normalizacyjne.
 • 5 Normalizacja w kreowaniu innowacyjności i upowszechnianiu innowacji.
 • 6 Normalizacja czynnikiem strategicznym w rozwoju firmy.
 • 7 Rola normalizacji we współczesnej makroekonomii.

dr inż. Zygmunt Niechoda, Polski Komitet Normalizacyjny
Obszar zainteresowań zawodowych: Normalizacja, ocena zgodności, prawo techniczne, edukacja zawodowa.

Dorobek zawodowy i osiągnięcia:

 • Współautor i redaktor naukowy dwóch książek: "Zarys klinicznych zastosowań laserów" (Warszawa 1995) oraz "Swobodny przepływ i bezpieczeństwo towarów przemysłowych" (Łódź 1998).
 • Autor/współautor ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych i popularno-naukowych oraz referatów na konferencjach w kraju i za granicą z zakresu techniki laserowej oraz normalizacji i dziedzin pokrewnych.
 • Wieloletni członek i rzeczoznawca SEP, członek-założyciel Polskiego Komitetu Optoelektroniki.
 • Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pierwszej kadencji.
 • Koordynacja działań PKN w zakresie współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej (w tym udział w przygotowaniach do uzyskania członkostwa PKN w europejskich organizacjach normalizacyjnych CEN i CENELEC oraz akcesji Polski do Unii Europejskiej – koordynacja prac PKN, współpraca z organami rządowymi i Komisją Europejską, udział w negocjacjach akcesyjnych dotyczących swobodnego przepływu towarów).
 • W latach 1994 - 2012 sekretarz Komitetu Krajowego Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC oraz krajowej jednostki normalizacyjnej Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. W 2011 r. odznaczony honorową odznaką IEC za wkład w rozwój organizacji.
 • W latach 2004 – 2012 członek organów zarządzających i doradczych europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC (w tym rady Administracyjnej oraz Rady Technicznej CEN).
 • Doradca i ekspert Banku Światowego i Komisji Europejskiej (ekspert TAIEX) – seminaria i opracowania systemowe dla krajów kandydujących do UE oraz objętych Polityką Partnerstwa Wschodniego.
 • Pełnomocnik Rektora Politechniki Łódzkiej ds. edukacji normalizacyjnej.
 • Członek Europejskiej Akademii Normalizacyjnej EURAS.
 • Członek honorowy i przewodniczący Rady Programowej Klubu Polskie Forum ISO 9000 oraz współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB.
 • Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w działalność normalizacyjną i projakościową.
 • Laureat Polskiej Indywidualnej Honorowej Nagrody Jakości w 2006 r.

Styczeń 2022

Rozpoczęcie cyklu nagrań serii "Ambasador Biblioteki"

Marzec 2022

przejście do pełnego tekstu biuletynu

Biuletyn AGH - marzec 2022 – nowy cykl artykułów poświęconych historii Biblioteki – Dyrektorzy Biblioteki Głównej

Polecamy artykuły autorstwa pracowników Biblioteki:

H. Sieński, Dyrektorzy Biblioteki Głównej, część I. Profesor Oskar Nowotny. Kierownik w latach 1925-1939

H. Sieński, Poczet rektorów AGH – część XV. Jan Anioła. Rektor w latach 1969-1972

L. Müller, Publish or vanish czyli publikowanie w Gold Open Access

H. Sieński, W poszukiwaniu piękna przyrody. Podróże Walerege Goetla i Piotra Chrząstowskiego

wyświetla plakat wystawy

Wystawa "W poszukiwaniu piękna przyrody. Podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego" (współorganizator: Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie oraz Fundacja dla AGH)

W 50. rocznicę śmierci prof. Walerego Goetla, wybitnego geologa, stratygrafa, mineraloga, współtwórcy Tatrzańskiego Parku Narodowego, Pienińskiego Parku Narodowego oraz Babiogórskiego Parku Narodowego, w uznaniu jego wybitnych osiągnięć dla powstania i rozwoju sozologii, a w szczególności w uznaniu wybitnych zasług dla utrzymania działalności Akademii Górniczej w czasie II wojny światowej i stworzenia planu rozbudowy uczelni realizowanego w kolejnych dekadach, Senat AGH ustanawił rok 2022 rokiem prof. Walerego Goetla w AGH.

Z tej okazji w Bibliotece Głównej zostanie otwarta wystawa przeniesiona z Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie poświęcona dwóm najdłuższym i najbardziej interesującym wyprawom W. Goetla do Afryki w 1929 r. i Azji w 1938 r., a także liczne pamiątki przywiezione przez uczonego z ekspedycji. Drugą część ekspozycji stanowić będą fotografie z podróży i rejsów Piotra Chrząstowskiego, wnuka Walerego Goetla.

Kwiecień 2022

6 kwietnia

W ramach cyklu spotkań „Biblioteka Główna AGH zaprasza…” 6 kwietnia (środa) o godz. 12 w Czytelni Książek Własnych Biblioteki Głównej (parter, sala 5) odbędzie się prelekcja dr inż. Piotra Chrząstowskiego pt. „W stronę Antarktydy”.

Dr inż. Piotr Chrząstowski - wnuk profesora Walerego Goetla, wieloletni wykładowca na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Z zamiłowania żeglarz, fotograf oraz miłośnik dalekich podróży. Poznawszy dobrze Europę, rozpoczął przed kilkunastu laty dalekie rejsy po świecie. Szczególne miejsce wśród jego wypraw zajmują ekspedycje podbiegunowe, m.in. do Grenlandii (2013), na Svalbard (2015) oraz Antarktydę (2017). Piękno krain, które odwiedza, wraz z ich pierwotną przyrodą utrwala na fotografiach.

W trakcie spotkania w Bibliotece Głównej opowie o swojej niezwykłej, pełnej przygód podróży na Antarktydę odbytej w 2017 roku. Kontynent zachwyca, a jego fauna i flora jest niepowtarzalna. Będzie to można zobaczyć na pięknych fotografiach wykonanych przez podróżnika.


21 kwietnia - 27 maja 2022

Biblioteka Akademii Górniczo-Hutniczej i Huta Gier - jak to połączyć? Całkiem prosto!

Ogłaszamy konkurs na zdjęcie łączące świat książek i gier! W jakimkolwiek ujęciu. Może być to selfie wśród ulubionych tytułów, pejzaż pełnych półek czy szybkie ujęcie, jak grasz ze znajomymi w Czółko na korytarzach BG. A może coś zupełnie innego?

Konkurs trwa od 21 kwietnia do 27 maja 2022

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest rejestracja i posiadanie konta w serwisie Facebook i/lub Instagram oraz obserwowanie kont @HutaGier oraz @BGAGH.Kraków.

Więcej o konkursie

26 kwietnia wyświetla plakat konkursu

Czym jest EBEC ?

European BEST Engineering Competition to największy konkurs inżynierski w Europie a jego celem jest wyłonienie studentów uczelni technicznych posiadających wszechstronną wiedzę inżynierską oraz praktyczne umiejętności z zakresu nauk technicznych.

Konkurs Inżynierski EBEC Poland jest wspólnym przedsięwzięciem 5 grup lokalnych BEST-u (Board of European Students of Technology) działających przy wiodących polskich uczelniach technicznych: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Wrocławskiej, a także na Politechnice Śląskiej. Skierowany jest do studentów kierunków inżynierskich, którzy w sposób nieszablonowy mogą wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów.

https://www.facebook.com/ebec.krakow

26 - 28 kwietnia wyświetla plakat wydarzeń IP Day w BG AGH wyświetla plakat wydarzeń IP Day w BG AGH

Światowy Dzień Własności Intelektualnej IP DAY 2022 - IP and Youth: Innovating for a Better Future

Z okazji IP DAY 2022 zapraszamy do udziału w wydarzeniach:

Bezpłatne porady i konsultacje z zakresu własności intelektualnej będą udzielane przez rzeczników patentowych z Okręgowej Rady Okręgu Małopolskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz pracowników Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB

miejsce: Biblioteka Główna AGH, Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB, II piętro, p. 213
godz.: 10.00 - 14.00

Formularz rejestracyjny

Kamera akcja!!!

bioinspirowane kompozyty - tajemnice ciekłego metalu i smogu - odbicia dźwięków - wirtualne rzeczywistości - tracker słoneczny - klocki lego - robot rehabilitacyjny - otoimplanty - bolidy - kładki - łodzie - rowery...

Oglądamy - odkrywamy - wybieramy film który inspiruje

Już są! Na stronie Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB BG AGH fascynujące wynalazki AGH.

26 kwietnia 2022 r. otwieramy głosowanie

Zakończenie głosowania 15 września 2022 r.

Wybór należy do Ciebie.

Kamera stop!!!

data: 28 kwietnia

temat: „Rola badań patentowych w kreowaniu innowacji” - Agnieszka Podrazik

miejsce: Biblioteka Główna AGH, Czytelnia Książek Własnych, parter, sala 5
godz.: 12.00 - 13.30

27 kwietnia wyświetla plakat konkursu

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w Bibliotece Główej AGH odbędzie się spotkanie autorskie Granice i ich przekraczanie w non-fiction. Jak bardzo można pokochać swoich bohaterów? Co wolno, a czego nie wolno w biografii reporterskiej.

27 kwietnia 2022 o godzinie 17:00 będziemy gościć Katarzynę Kubisiowską oraz Sylwię Frołow, dyskusję moderować będzie Łukasz Wojtusik.

Katarzyna Kubisiowska to dziennikarka „Tygodnika Powszechnego”, autorka książek biograficznych i książkowych wywiadów. Współtworzy Podcast Powszechny, gdzie prowadzi autorską serię „Własny pokój”.

Spotkanie wiąże się z premierą biografii prof. Jerzego Vetulaniego. Światowej sławy, krakowskiego neurobiologa, psychofarmakologa.

Sylwia Frołow jest autorką powieści i biografii oraz korektorką „Tygodnika Powszechnego”.

Łukasz Wojtusik – dziennikarz od wielu lat związany z radiem, autor podcastu Alfabet Wojtusika poświęconego literaturze.

Na spotkaniu będzie można premierowo zakupić biografię „Vetulani. Piękny umysł, dzikie serce” i inne książki Autorek.

Więcej o wydarzeniu

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/271350895202128?ref=newsfeed


Maj 2022

9-20 maja

Dni Otwarte BG AGH

Z okazji stulecia Biblioteki Głównej AGH w dniach 9-20 maja 2022 r. zorganizowane zostały Dni Otwarte BG AGH. Zaprosiliśmy społeczność AGH do wspólnego uczczenia naszego jubileuszu. Udział we wszystkich wydarzeniach był bezpłatny, a spotkania były nie tylko okazją do świętowania, ale również do integracji, poznania Biblioteki z innej strony oraz poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.

Rozpoczęliśmy od mocnego akcentu. 9 maja w Czytelni Głównej odbyło się spotkanie autorskie z prof. Andrzejem Draganem, autorem bestsellerowej książki "Kwantechizm 2.0", które poprowadziła Anna Ledwoń-Blacha. Andrzej Dragan to człowiek-legenda. Doktor habilitowany fizyki, profesor na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i profesor wizytujący na Narodowym Uniwersytecie Singapuru. Prowadzi grupę badawczą zajmującą się łączeniem teorii względności z teorią kwantową. Zdobył kilkadziesiąt nagród za działalność naukową oraz fotograficzną, filmową i muzyczną. Od kilku miesięcy prowadzi swój anglojęzyczny kanał naukowy na YouTube. Jako fizyk specjalizuje się w optyce kwantowej, relatywistycznej teorii informacji kwantowej, teorii względności, kwantowej teorii pola w zakrzywionych czasoprzestrzeniach. Wydał dwie książki popularnonaukowe „Unusually Special Relativity” oraz „Kwantechizm, czyli klatka na ludzi”. Jako artysta otrzymał wyróżnienie Fotograf Roku brytyjskiego pisma „Digital Camera”, był nominowany do Złotego Lwa na festiwalu reklamowym w Cannes za kampanię dla marek Converse i Energizer jest także autorem teledysków (Behemoth - The Satanist, Quebonafide - Matcha Latte).

Spotkanie z profesorem cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, Czytelnia wypełniła się po brzegi, a wśród zgromadzonych byli zarówno fizycy, liczni studenci, jak i grono bibliotekarzy. Przez blisko trzy godziny Andrzej Dragan odpowiadał na wszystkie pytania uczestników, nie tylko te dotyczące zagadnień fizycznych, ale również m.in. o przyszłości ludzkości. Spotkanie było również okazją do zakupienia najnowszej książki profesora oraz zdobycia autografu, a przy okazji krótkiej rozmowy z autorem. Nagranie ze spotkania można obejrzeć na kanale BG AGH w serwisie YouTube.

Duże, wysokie pomieszczenie . Z lewej strony duże okna. Na wprost długi regał z książkami. Przy małym okrągłym stoliku, siedzą dwie osoby. Przed nimi, przy stołach siedzą uczestnicy spotkania.

Na tle regału z książkami, przy stoliku siedzą dwie osoby: prof. Andrzej Dragan i Anna Ledwoń-Blacha

11 maja miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy jubileuszowej „Nie tylko książki... Biblioteka inna niż myślisz” oraz historycznej wystawy plenerowej przed gmachem Biblioteki. Dzieje Biblioteki Głównej są nierozerwalnie związane z losami Uczelni. Bibliotekę zorganizowano - na wniosek Senackiej Komisji Bibliotecznej - w roku akademickim 1921/1922, a więc w dwa lata po uroczystej inauguracji pierwszego roku studiów w Akademii Górniczej (1919). Księgozbiór biblioteczny zapoczątkowały dary od wielu osób prywatnych, głównie profesorów Akademii oraz instytucji naukowych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Pomoc w nabywaniu czasopism francuskich zaoferowała sama Maria Skłodowska-Curie, dzięki niej kolekcja czasopism poszerzyła się o periodyk "Revue de Metallurgie". Obecnie Biblioteka Główna AGH jest największą biblioteką techniczną w Krakowie i jedną z największych w Polsce. Posiada zbiory liczące ponad 440 tys. książek, 148 tys. vol. czasopism drukowanych i ponad 340 tys. jednostek obliczeniowych zbiorów specjalnych. Zapewnia dostęp do ponad 730 tys. zasobów elektronicznych (m.in. artykułów, rozdziałów książek, referatów w materiałach konferencyjnych) w tym 98 specjalistycznych i wielodziedzinowych baz danych. Biblioteka prowadzi Punkt Informacji Normalizacyjnej oferujący pełny dostęp do ponad 100 tys. norm polskich i zagranicznych oraz Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB, który udostępnia wszystkie polskie opisy patentowe.

Jubileusz 100-lecia BG AGH jest okazją nie tylko do przypomnienia jej przeszłości, ale też zaprezentowania stanu obecnego. Wystawa obejmuje historyczną część plenerową oraz ekspozycję na półpiętrze i w holu wystawowym Biblioteki, przybliżającą różne aspekty jej działalności. Prezentowanym na planszach i w gablotach treściom towarzyszą dawne i współczesne fotografie pochodzące z archiwum BG.

Otwarcie wystawy zaszczycili swoją obecnością: Władze Rektorskie AGH, przedstawiciele wydziałów oraz zaprzyjaźnionych bibliotek krakowskich. Na półpiętrze Biblioteki zostało zaaranżowane stanowisko bibliotekarza nawiązujące do lat 70. i 80. XX w., przy którym każdy mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Oficjalne otwarcie wystawy przez Dyrektora BG. Kilka osób stoi w kręgu m.in. Władze Rektorskie AGH

Sala wystawowa. Na ścianach wiszą tablice, a pod nimi witryny z prezentowanymi materiałami. Kilka osób stoi obok witryn

Kilka osób zwiedzających wystawę. Na pierwszym planie Dyrektor BG AGH, pokazuje dokument, obok niego stoją dwie kobiety.

Stanowisko bibliotekarza stylizowane na lata 70. i 80. XX w. Na fotelu siedzi Rektor AGH. W prawej ręce trzyma słuchawkę zabytkowego telefonu. Przed nim na biurku stoi maszyna do pisania.

W kolejnym dniu – 12 maja odbyły się warsztaty z podstaw udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez ratownika medycznego, instruktora pierwszej pomocy i wieloletniego propagatora nauczania pierwszej pomocy. W zajęciach wzięli udział studenci, doktoranci i pracownicy AGH. W profesjonalny sposób zostały omówione takie zagadnienia, jak: wprowadzenie do tematu pierwszej pomocy, łańcuch ratowniczy, stan zagrożenia życia a stan zagrożenia zdrowia, kontrola przytomności, kontrola funkcji życiowych, pomoc w przypadku nieprzytomnego z zachowanym oddechem, pomoc w przypadku nieprzytomnego bez oddechu: BLS + AED, pomoc w zakrztuszeniu, pomoc w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia: ból w klatce piersiowej, problemy z oddechem, atak epilepsji. Szkolenie miało charakter praktyczny, obejmowało również pokazy: sprawdzania oddechu, ułożenia w pozycję bezpieczną, prawidłowego wykonania ucisków klatki piersiowej i oddechów ratowniczych, użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego.

Niesamowita energia i zapał instruktora oraz profesjonalny, a zarazem przystępny sposób przekazywania wiedzy, spowodowały, że uczestnicy szkoleń chętnie angażowali się w ćwiczenia praktyczne oraz zadawali pytania.

Na środku sali leży nieruchoma kobieta. Obok niej klęczy ratownik medyczny

Na środku sali leży fantomy szkoleniowy. Przy nim klęczy kobieta i wykonuje uciski klatki piersiowej. Obok niej klęczy ratownik medyczny

Pierwszy tydzień obchodów zwieńczyła uroczysta Msza Święta w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie w intencji byłych i obecnych pracowników Biblioteki w dniu 13 maja. Po niej zorganizowano spotkanie emerytowanych i obecnych pracowników BG AGH przy kawie i ciastku. Była to okazja do wspólnych spotkań, wspomnień, zwiedzania jubileuszowej wystawy czy obejrzenia prezentacji o historii i pracownikach Biblioteki na przestrzeni lat.

W sobotę 14 maja można było spróbować swoich sił w turnieju szachowym z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH. W turnieju mogli wziąć udział wszyscy chętni, obowiązywał system szwajcarski na dystansie 9 rund tempem 10 minut + 5 sekund na ruch. Czytelnia Książek Własnych wypełniła się zawodnikami, którym często kibicowały całe rodziny. Do udziału w turnieju zgłosiło się 130 osób. Organizatorem turniej była Fundacja Gens Una Sumus – Klub Szachowy Dwie Wieże. Najlepsi otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody finansowe. Zwyciężył Jerzy Kyć, drugie miejsce zajął Dominik Marczuk, a trzecie Dariusz Mikrut. Wśród kobiet najlepsza okazała się Aleksandra Lach, drugie miejsce zajęła Małgorzata Leszczyńska, a trzecie Helena Kucharska. Najlepsi juniorzy to Maciej Ryszka, Jan Bednarek oraz Bartosz Mazgaj. Wszystkim zwycięzcom raz jeszcze gratulujemy.

Drugi tydzień Dni Otwartych BG AGH rozpoczęliśmy od zwiedzania Biblioteki „od magazynu po strych”. 16 maja wszyscy zainteresowani mogli zajrzeć do zakamarków Biblioteki, które na co dzień nie są dostępne dla czytelników. Zwiedzanie rozpoczęło się od magazynów, gdzie można było samemu zobaczyć, jak liczne i różnorodne są zbiory Biblioteki, a nawet obejrzeć i dotknąć część zbiorów, w tym tytuły czasopism prenumerowane od początku istnienia Biblioteki czy książki w nietypowych oprawach. Następnie udaliśmy się do Czytelni Głównej, gdzie wspólnie odkryliśmy zastosowanie różnych tajemnych machin, jak np. powiększalnik czy czytnik do mikrofisz. W Czytelni Informacji Naukowej dowiedzieliśmy się m.in. jak bazy danych otwierają perspektywę, kto może zostać autorem wiodącej publikacji naukowej oraz jakie nietypowe publikacje pracowników AGH są rejestrowane w bazie dorobku. Ostatnim miejscem była Czytelnia Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych, w której czekała na zwiedzających moc atrakcji. Na początek poznaliśmy zbiory specjalne BG AGH, a wśród nich takie perełki jak pierwsza polska norma, zabytkowe mapy czy katalogi o niezwykle ciekawej historii. Zwieńczeniem wycieczki była prezentacja części z najcenniejszych zbiorów Biblioteki. Mogliśmy dowiedzieć się czym są starodruki, a także obejrzeć m.in. dzieła patrona naszej Uczelni.

17 maja zaprosiliśmy studentów AGH do udziału w autorskim escape roomie „Księga Wyjścia”. 4 grupy śmiałków spróbowały swoich sił, podejmując wyzwanie Najstarszego Bibliotekarza. Zeszli do magazynu w poszukiwaniu zaginionych stron z wypożyczonej książki. Jednak samo rozwiązanie zagadek i odnalezienie stron oznaczało jedynie połowę sukcesu. Należało jeszcze przekonać opiekuna zbiorów, aby przywrócił zniszczonej książce utraconą świetność, a następnie wydostać się z magazynu. Wszystkie grupy odniosły sukces, choć nie obyło się bez błądzenia po tajemniczych podziemiach Biblioteki. Na uczestników czekały nagrody ufundowane przez Hutę Gier.

Kolejne dni to cykl warsztatów dla społeczności AGH. 17 maja Paulina Milewska i Bartłomiej Więckowski z Elseviera przybliżyli nam dwa zagadnienia. Pierwsze z nich – „Jak wspierać widoczność swojego dorobku naukowego za pomocą bazy Scopus”, obejmowało takie tematy jak: w jaki sposób jest tworzony profil autora w bazie abstraktowej i jakie dane zawiera, na co warto zwrócić uwagę podczas składania tekstów naukowych do publikacji, jak nadzorować profilem oraz dokonać jego korekty, oraz dlaczego informacje o autorze, afiliacji i publikacji to ważny element budowania widoczności dorobku naukowego i autora w ujęciu globalnym. Druga prezentacja nosiła tytuł: „Nie tylko punkty – dlaczego warto korzystać ze wskaźników bibliometrycznych w budowaniu swojej kariery naukowej. Na przykładzie możliwości narzędzia SciVal”. Uczestnicy dowiedzieli się jak mierzyć wpływ badacza za pomocą dostępnych wskaźników, dlaczego ważna jest strategia osobistej widoczności w planowaniu ścieżki rozwoju naukowego i podejmowaniu decyzji na podstawie danych oraz jak wykorzystać wskaźniki jako element identyfikacji kierunków współpracy, budowania zespołów badawczych oraz pozyskiwania funduszy na badania.

18 maja Paulina Milewska i Bartłomiej Więckowski z Elseviera opowiedzieli, dlaczego „Mądry wybór czasopisma to połowa sukcesu autora”. Tematyka szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: dobre praktyki w wyborze czasopism do publikowania swoich komunikatów naukowych oraz jak rozpoznać ewentualne pułapki, Scopus jako źródło informacji o dobrej jakości czasopismach, narzędzia i wskaźniki bibliometryczne wspierające wybór oraz ocenę czasopism naukowych (Scopus/SciVal) oraz inne narzędzia identyfikacji najlepszych tytułów czasopism do publikacji – Elsevier. Natomiast bibliotekarze z Biblioteki Głównej AGH przygotowali warsztaty dla doktorantów – „Wsparcie kariery naukowej na AGH”. Obejmowało ono informacje o usługach Biblioteki oraz wskazówki jak możemy pomóc usprawnić warsztat pracy - poprzez naukę korzystania z zaawansowanych narzędzi, m.in. dedykowanych baz danych, jak uzyskać dostęp do poszukiwanych zasobów naukowych całego świata oraz rozwijać indywidualny proces naukowy i dydaktyczny.

19 maja odbyła się edycja warsztatów „Wsparcie kariery naukowej na AGH” dla pracowników AGH. Na spotkaniu opowiedzieliśmy o naszych usługach poszerzających i usprawniających warsztat pracy, ułatwiających dostęp do niezbędnych zasobów, a także pomocnych w realizacji procesu naukowego i dydaktycznego. Zaprezentowaliśmy, jak korzystać z zaawansowanych narzędzi wyszukiwawczych oferowanych przez Bibliotekę. Ponadto z okazji jubileuszu chcieliśmy wsłuchać się w potrzeby naszych Użytkowników, aby nasze usługi były jeszcze bardziej profesjonalne, nowoczesne i przyjazne. Dlatego serdecznie dziękujemy za owocną dyskusję oraz wszelkie sugestie.

Drugim warsztatem w tym dniu była prezentacja poprowadzona przez Michała Olczyka z Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz dr. Łukasza Skoniecznego z Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej. Opowiedzieli oni o „Dostosowaniu artykułów i innych dokumentów do potrzeb osób z :niepełnosprawnościami (głownie niewidzących i niedowidzących) na uczelniach i nie tylko”. Mogliśmy zapoznać się z interesującą oraz niezwykle aktualną tematyką dostosowania dokumentów do standardu WCAG. Pierwsza część obejmowała zagadnienia związane z obowiązującymi zasadami oraz możliwościami ręcznego dostosowania dokumentów. Otrzymaliśmy wskazówki jak radzić sobie z problemami, a dyskusja pozwoliła na wymianę doświadczeń. Druga część warsztatów to prezentacja narzędzia do automatycznego dostosowania materiałów rozwijanego przez firmę Sages, sponsora spotkania.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za czynny udział i zaangażowanie w czasie warsztatów. Czas szkoleń umilił nam sponsor - Coffeegram Roastery, któremu dziękujemy za wspaniałą kawę.

Dni Otwarte BG AGH zamknęła konferencja studencka nt. różnorodności i otwartości w sektorze kosmicznym, która odbyła się 20 maja w Czytelni Głównej. Uczestnicy – studenci skupieni w interdyscyplinarnych i międzykulturowych zespołach – zmierzyli się z zadaniami dotyczącymi potencjalnych misji kosmicznych na odległych ciałach niebieskich (Dark Side of the Moon Challenge). Wydarzenie skierowane było do studentów reprezentujących różne dziedziny nauki: od społecznych, przez przyrodnicze, po techniczne. W ramach konferencji odbył się także panel, w którym wzięli udział goście specjalni reprezentujący branżę kosmiczną. Wydarzenie było zorganizowane w ramach działań konsorcjum UNIVERSEH.

Dni Otwarte BG AGH upłynęły pod znakiem różnorodnych i inspirujących wydarzeń. Pozwoliły zarówno poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności, jak również spędzić czas w ciekawy i zabawny sposób. Znalazły się propozycje zarówno dla amatorów sportowej rywalizacji, jak i miłośników literatury i sztuki. Szczególnie doceniamy możliwość prezentacji społeczności akademickiej AGH naszej Biblioteki od tej strony, od jakiej my bibliotekarze znamy ją na co dzień. To nie tylko budynek pełen wartościowych i cennych zbiorów, przestrzeń rozwoju i inspiracji, ale przede wszystkim miejsce spotkań i współpracy.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa oraz jubileuszowe życzenia. Inspirują nas one do działania i rozwoju, aby Biblioteka Główna AGH w kolejnym stuleciu była miejscem, do którego będziecie chcieli wracać.

Tak zapraszaliśmy na nasze wydarzenia:

Dni Otwarte BG AGH – zwiedzanie zakamarków Biblioteki, zwiedzanie wystawy poświęconej historii i współczesnej działalności BG, prelekcje, spotkania, warsztaty, amnestia

9 maja wyświetla plakat konkursu

Jak organizować Dni Otwarte to z energią!

Zapraszamy na spotkanie autorskie z prof. Andrzejem Draganem, autorem bestsellerowej książki "Kwantechizm 2.0".

Spotkanie odbędzie się w Czytelni Głównej BG AGH, 9 maja o godz. 17.00. Spotkanie oraz sesję pytań i odpowiedzi poprowadzi Anna Ledwoń-Blacha. Wstęp bezpłatny.

Andrzej Dragan to człowiek-legenda. Doktor habilitowany fizyki, profesor na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i profesor wizytujący na Narodowym Uniwersytecie Singapuru. Prowadzi grupę badawczą zajmującą się łączeniem teorii względności z teorią kwantową. Zdobył kilkadziesiąt nagród za działalność naukową oraz fotograficzną, filmową i muzyczną.
Od kilku miesięcy prowadzi swój anglojęzyczny kanał naukowy na YouTube.

Jako fizyk specjalizuje się w optyce kwantowej, relatywistycznej teorii informacji kwantowej, teorii względności, kwantowej teorii pola w zakrzywionych czasoprzestrzeniach. Wydał dwie książki popularnonaukowe:

 • Unusually Special Relativity
 • Kwantechizm, czyli klatka na ludzi, którą w wersji 2.0 będzie można zakupić na spotkaniu.

Jako artysta otrzymał wyróżnienie Fotograf Roku brytyjskiego pisma „Digital Camera”, był nominowany do Złotego Lwa na festiwalu reklamowym w Cannes za kampanię dla marek Converse i Energizer jest także autorem teledysków (Behemoth - The Satanist, Quebonafide - Matcha Latte).


11 maja wyświetla plakat wystawy

Wystawa obejmuje historyczną część plenerową oraz ekspozycję na półpiętrze i w holu wystawowym Biblioteki, przybliżającą różne aspekty jej działalności. Prezentowanym na planszach i w gablotach treściom towarzyszą dawne i współczesne fotografie pochodzące z archiwum BG.

Otwarcie wystawy odbędzie się w środę 11 maja o godz. 11.30 w holu Biblioteki Głównej.
Zapraszamy!
Wystawę można będzie oglądać do końca października br.

12 maja

liczba uczestników: 25 osób, do udziału zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników AGH
czas trwania: 2 godziny
dostępne godziny: 10.00, 12.00
prowadzący: ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy, wieloletni propagator nauczania pierwszej pomocy
zapisy: przez formularz rejestracyjny (obowiązuje kolejność zgłoszeń)

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Obejmie zarówno wykład, jak i pokazy.

Tematyka szkolenia:

 • wprowadzenie do tematu pierwszej pomocy,
 • łańcuch ratowniczy,
 • stan zagrożenia życia a stan zagrożenia zdrowia,
 • kontrola przytomności,
 • kontrola funkcji życiowych,
 • pomoc w przypadku nieprzytomnego z zachowanym oddechem
  pokazy: sprawdzenie oddechu, ułożenie w pozycję bezpieczną,
 • pomoc w przypadku nieprzytomnego bez oddechu: BLS + AED
  pokazy: prawidłowe wykonanie ucisków klatki piersiowej, oddechów ratowniczych, użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego,
 • pomoc w zakrztuszeniu,
 • pomoc w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia: ból w klatce piersiowej, problemy z oddechem, atak epilepsji.


13 maja

godz. 9.00 – uroczysta Msza Święta w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie w intencji byłych i obecnych pracowników Biblioteki

godz. 10.30-14.00 - spotkanie emerytowanych i obecnych pracowników BG AGH przy kawie i ciastku, zwiedzanie jubileuszowej wystawy, prezentacja Biblioteki

14 maja wyświetla plakat turnieju

Turniej szachowy z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w profesjonalnym turnieju szachowym, który odbędzie się w Bibliotece Głównej AGH 14 maja w godz. 9.45-15.00.
Obowiązuje system szwajcarski na dystansie 9 rund tempem 10 minut + 5 sekund na ruch.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe.

Zapisy prowadzi organizator turnieju Fundacja Gens Una Sumus – Klub Szachowy Dwie Wieże przez serwis chessmanager.


16 maja

czas trwania: 1 godzina
dostępne godziny: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00
zapisy: przez formularz rejestracyjny

Zapraszamy do zwiedzania zakamarków Biblioteki Głównej AGH, które na co dzień nie są dostępne dla czytelników!

Będzie można zobaczyć nie tylko nasze magazyny, ale również ciekawe, cenne i nietypowe zbiory.
Dowiecie się, jak bazy danych otwierają perspektywę, jak myślą wynalazcy i do czego służą różne tajemnicze machiny w BG AGH.

17 maja wyświetla plakat konkursu

liczba graczy: 4 osobowa grupa, do udziału w grze zapraszamy studentów AGH
czas gry: max. 1,5 h
dostępne godziny: 10:00 (komplet), 12:00 (komplet), 14:00 (komplet), 16:00 (komplet)
zapisy: wyślij e-mail na adres pawel.lapucha@bg.agh.edu.pl, podając wybraną godzinę oraz imiona i nazwiska uczestników (obowiązuje kolejność zgłoszeń)

Chcesz zwrócić książkę, ale okazało się, że jest uszkodzona - brakuje w niej stron. Żeby nie wnosić opłaty za jej zniszczenie (przecież lepiej wydać na… przyjemniejsze rzeczy), wykorzystujesz jedyną na sto lat okazję, aby odkupić swe winy.

Jeśli uda Ci się odwrócić to, coś uczynił nim zajdzie słońce - nie poniesiesz konsekwencji. W tym celu musisz zebrać drużynę i wziąć udział w wyzwaniu Najstarszego Bibliotekarza, pamiętającego jeszcze czasy ostatniej zarazy.

Waszym zadaniem będzie zejść ze zniszczoną książką do magazynu, znaleźć brakujące strony, przekonać opiekuna zbiorów, aby przywrócił utraconą świetność książce. Wtedy pozostanie Wam już tylko szczęśliwie wydostać się z magazynu i oddać książkę nim zajdzie słońce.

Upewnij się, że masz w drużynie sprytnego technika-magika, odważnego wojownika oraz elokwentnego barda. Tylko razem macie okazję odkryć tajemnicze podziemia Biblioteki i przeżyć wspaniałą przygodę. O ile uda Wam się wydostać…


Tematyka szkolenia:

 • jak tworzony jest profil autora w bazie abstraktowej i jakie dane zawiera,
 • na co warto zwrócić uwagę podczas składania tekstów naukowych do publikacji,
 • nadzór nad profilem oraz możliwości jego korekty,
 • informacje o autorze, afiliacji i publikacji jako ważny element budowania widoczności dorobku naukowego i autora w ujęciu globalnym.

Czas warsztatu - 75 minut
Prowadzący: Paulina Milewska i Bartłomiej Więckowski (Elsevier)
Po szkoleniu przewidujemy czas na indywidualne konsultacje.

Tematyka szkolenia:

 • jak mierzyć wpływ badacza - dostępne wskaźniki i możliwości,
 • strategia osobistej widoczności w planowaniu ścieżki rozwoju naukowego i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane,
 • wskaźniki jako element identyfikacji kierunków współpracy, budowania zespołów badawczych oraz pozyskiwania funduszy na badania.

Czas warsztatu - 75 minut
Prowadzący: Paulina Milewska i Bartłomiej Więckowski (Elsevier)
Po szkoleniu przewidujemy czas na indywidualne konsultacje.


18 maja

Tematyka szkolenia:

 • dobre praktyki w wyborze czasopism do publikowania swoich komunikatów naukowych oraz jak rozpoznać ewentualne pułapki,
 • Scopus jako źródło informacji o dobrej jakości czasopismach,
 • narzędzia i wskaźniki bibliometryczne wspierające wybór oraz ocenę czasopism naukowych (Scopus/SciVal),
 • inne narzędzia identyfikacji najlepszych tytułów czasopism do publikacji – Elsevier.

Czas warsztatu - 75 minut
Prowadzący: Paulina Milewska i Bartłomiej Więckowski (Elsevier)
Po szkoleniu przewidujemy czas na indywidualne konsultacje.

Rozpoczynacie swoją karierę naukową? Szukacie wsparcia w czasie studiów doktoranckich?
Zapraszamy Was na spotkanie, na którym opowiemy o naszych usługach.

Biblioteka pomoże:

 • usprawnić warsztat pracy - poprzez naukę korzystania z zaawansowanych narzędzi, m.in. dedykowanych baz danych,
 • uzyskać dostęp do poszukiwanych zasobów naukowych całego świata,
 • rozwijać Wasz indywidualny proces naukowy i dydaktyczny.

Ponadto chętnie posłuchamy o Waszych oczekiwaniach dotyczących poszerzenia oferty Biblioteki - przy kawie i ciastku.

Biblioteka Główna AGH w 2022 r. obchodzi swój jubileusz i z tej okazji tym bardziej chcemy wsłuchać się w potrzeby naszych Użytkowników. Zależy nam, aby nasze usługi były jeszcze bardziej profesjonalne, nowoczesne i przyjazne. Dlatego jesteśmy otwarci na dialog i udoskonalanie naszych usług. Spotkajmy się zatem, porozmawiajmy i stwórzmy wspólnie ofertę dopasowaną do Waszych oczekiwań.

Czas spotkania - 2 godziny


19 maja

sala 101, I piętro

Zgodnie z rządowymi danymi, w Polsce „oficjalnie zarejestrowanych jest ponad 3 mln osób, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności. W rzeczywistości takich osób jest dużo więcej – od 4 do 7 mln”. Zgodnie z unijnym i polskim prawem instytucje publiczne (w tym uczelnie wyższe) mają obowiązek dostosowania dokumentów tekstowych, tekstowo-graficznych, prezentacji multimedialnych i arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych po wrześniu 2018 roku, do potrzeb OzN. Podczas warsztatu opowiemy więcej o uwarunkowaniach prawnych, ale przede wszystkim pokażemy jak dostosować dokumenty do standardu WCAG: ręcznie i automatycznie. Do jakich zasad się stosować i jakich narzędzi można użyć. Zaprezentujemy, jak można to zrobić za pomocą Adobe Acrobat Pro i jedynego dostępnego na rynku automatycznego rozwiązania: WCAG AI. Pokażemy, jakie są efekty takiego dostosowania.

Czas spotkania - 1,5 godziny


Prowadzący: Michał Olczyk - od 14 lat związany z Biblioteką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jako wsparcie informatyczne, a obecnie kierownik działu digitalizacji i systemów informatycznych. Członek zespołu rozwijającego Polską Platformę Medyczną oraz Atlas Zasobów Otwartej Nauki. Zaangażowany w tworzenie repozytoriów cyfrowych i wdrażanie standardów WCAG. Prywatnie pochłonięty pasją do motoryzacji i nowych technologii.

Dr Łukasz Skonieczny - adiunkt w Instytucie Informatyki, jest jednym z głównych twórców systemu Omega-PSIR. Jego zainteresowania badawcze obejmują systemy baz danych, eksplorację danych, tekstów i stron internetowych, teorię grafów i tworzenie stron internetowych. Ma w swoim dorobku ponad 20 artykułów naukowych i 4 wydania zbiorowe. Uczestniczył w szeregu projektów badawczych, współpracował z wieloma instytucjami m.in. France Telecom, Samsung, UNEP, FAO, IUCN.

Podczas warsztatu przewidujemy czas na dyskusję i pytania.

Sponsorem warsztatów jest logo sages

Rozpoczynają Państwo swoją karierę naukową? A może są Państwo w jej trakcie i szukają wsparcia naukowego?

Zapraszamy na spotkanie, na którym opowiemy o naszych usługach poszerzających i usprawniających Państwa warsztat pracy, ułatwiających dostęp do niezbędnych zasobów, a także pomocnych w realizacji procesu naukowego i dydaktycznego. Pokażemy, jak korzystać z zaawansowanych narzędzi wyszukiwawczych oferowanych przez Bibliotekę. Ponadto chętnie posłuchamy o Państwa oczekiwaniach dotyczących poszerzenia oferty Biblioteki - przy kawie i ciastku.

Biblioteka Główna AGH w 2022 r. obchodzi swój jubileusz i z tej okazji tym bardziej chcemy wsłuchać się w potrzeby naszych Użytkowników. Zależy nam, aby nasze usługi były jeszcze bardziej profesjonalne, nowoczesne i przyjazne. Dlatego jesteśmy otwarci na dialog i udoskonalanie naszych usług. Spotkajmy się zatem, porozmawiajmy i stwórzmy wspólnie ofertę dopasowaną do Państwa oczekiwań.

Czas spotkania - 2 godziny


20 maja wyświetla plakat konferencji

Konferencja studencka nt. różnorodności i otwartości w sektorze kosmicznym

Uczestnicy – studenci skupieni w interdyscyplinarnych i międzykulturowych zespołach – zmierzą się z zadaniami dotyczącymi potencjalnych misji kosmicznych na odległych ciałach niebieskich (Dark Side of the Moon Challenge). Wydarzenie skierowane jest do studentów reprezentujących różne dziedziny nauki: od społecznych, przez przyrodnicze, po techniczne. Na zwycięzców czeka specjalna nagroda.

W ramach konferencji odbędzie się także panel, w którym wezmą udział goście specjalni reprezentujący branżę kosmiczną.


25 maja wyświetla plakat kiermaszu

Termin: 25 maja br. (środa), godz.9.00-14.00.

W zamian za dobrowolny datek będzie można wybrać książkę i/lub płytę CD oraz skosztować domowych wypieków przygotowanych przez pracowników Biblioteki. Książki i płyty pochodzą z prywatnych zbiorów pracowników AGH.

Całkowity dochód z kiermaszu w tym roku przeznaczony zostanie na wsparcie leczenia Dominika, studenta kierunku Informatyka i Systemy Inteligentne na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (studia I stopnia).

Więcej informacji


26-27 maja

Czym jest EBEC ?

European BEST Engineering Competition to największy konkurs inżynierski w Europie a jego celem jest wyłonienie studentów uczelni technicznych posiadających wszechstronną wiedzę inżynierską oraz praktyczne umiejętności z zakresu nauk technicznych.

Konkurs Inżynierski EBEC Poland jest wspólnym przedsięwzięciem 5 grup lokalnych BEST-u (Board of European Students of Technology) działających przy wiodących polskich uczelniach technicznych: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Wrocławskiej, a także na Politechnice Śląskiej. Skierowany jest do studentów kierunków inżynierskich, którzy w sposób nieszablonowy mogą wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów.

FINAŁ OGÓLNOPOLSKI

Przystąpi do niego grono 40 uczestników w 10 drużynach, które wykazały się wiedzą inżynieryjną a także kreatywnością.
- etap lokalny pozwolił na wyłonienie uczestników, którzy przeszli do Finału Ogólnopolskiego, który będzie odbywać się w KRAKOWIE od 25 do 28 maja 2022 roku.
- Uczestnicy poza oczywiście możliwością uczestnictwa w finale w Chorwacji będą mogli zdobyć atrakcyjne nagrody, ale także nawiązać współpracę z partnerami zadaniowymi tegorocznej edycji.

https://www.facebook.com/EBECPoland

okładka biuletynu: zdjęcie pracowników WIMiIP zebranych na wspólnym zdjęciu z okazji setnych urodzin swojego wydziału

Biuletyn AGH - maj 2022

Polecamy kolejne artykuły autorstwa Hieronima Sieńskiego, pracownika Biblioteki Głównej AGH:

H. Sieński, Dyrektorzy Biblioteki Głównej AGH. Profesor Stanisław Jaskólski

H. Sieński, Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej – część XVII. Profesor Henryk Filcek. Rektor w latach 1975–1979

Czerwiec 2022

przejście do pełnego tekstu biuletynu - czerwiec, lipiec

Biuletyn AGH - czerwiec-lipiec 2022

Polecamy kolejny artykuł z cyklu Poczet Dyrektorów Biblioteki Głównej AGH oraz inne artykuły autorstwa pracowników Biblioteki:

H. Sieński, Dyrektorzy Biblioteki Głównej AGH – część IV. Władysław Piasecki. Dyrektor w latach 1949–1972

H. Sieński, Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej – część XVIII. Antoni Stanisław Kleczkowski. Rektor w latach 1981–1987

J. Stanek-Kapcia, Bibliotekarze charytatywnie – 8 lat z kiermaszem

K. Forma, I. Fulara, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BG AGH

Lipiec 2022

2 lipca

Bieg i piknik rodzinny z okazji stulecia Biblioteki Głównej AGH oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

2022 rok to nie tylko jubileusz stulecia Biblioteki Głównej AGH, to również setne urodziny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Z tej okazji zaprosiliśmy bibliotekarzy z PBW do wspólnego świętowania i pokonaliśmy dzielący nas dystans, biegnąc wspólnie w przyszłość.

W sobotę 2 lipca 2022 r. pracownicy BG AGH oraz PBW w Krakowie wraz z rodzinami, znajomymi oraz sympatykami obu Bibliotek rozpoczęli świętowanie jubileuszu od wspólnego spotkania w Bibliotece Głównej AGH.

Grupowe zdjęcie uczestników pikniku

Zdjęcie - na tle regałów, przed biurkiem, stoi osoba oprowadzająca, obok niej uczestnicy spotkania

Dorośli zwiedzali zakamarki Biblioteki, poznając naszą historię, obecną pracę oraz ciekawe zbiory, w tym m.in. cenne starodruki.

Zdjęcie - grupa osób, niektóre z nich trzymają Certyfikaty, kartki formatu A4

Młodzież wzięła udział w escape roomie „Księga Wyjścia”. Podejmując wyzwanie Najstarszego Bibliotekarza zeszli do Magazynu w poszukiwaniu zaginionych stron wypożyczonej książki. Wszystkim udało się szczęśliwie wydostać z podziemi, za co zostali nagrodzeni pasowaniem na Magazynierów.

Zdjęcie - w przestronnym pomieszczeniu z oknami, obok ekranu, na którym wyświetlono slajd, stoi osoba skierowana w stronę grupki dzieci siedzących na kolorowych poduszkach

Zdjęcie - w pomieszczeniu magazynowym, obok drewnianych szufladek katalogowych, nad grupką trzech dziewczynek pochyla się osoba ubrana w koszulkę z logiem BG AGH 100 lat, pokazuje książkę

Zdjęcie - w pomieszczeniu, przy dużym podłużnym stole, siedzą dzieci biorące udział w zajęciach z programowania z użyciem systemu KANO. Przed nimi komputery z pomarańczowymi klawiaturami

Na dzieci czekała moc atrakcji. Wzięły one udział w warsztatach, w ramach których mogły poznać świat wynalazków, zaprojektować strój dla ludzika LEGO, poznać drogę książki w bibliotece i wcielić się w rolę bibliotekarza. Dzieci spróbowały również swoich sił w zajęciach z programowania z użyciem systemu KANO.me prowadzonych przez NextGen Education.

Zdjęcie - na trawie, pod zielonym baldachimem, stoi biały szałas z gazet. Nad wejściem do szałasu widoczne ręcznie malowane logo BG AGH, a po lewej stronie wejścia logo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, po prawej kwiatek z czerwonymi płatkami. Wejście do szałasu ozdobiono kolorami czerwieni i turkusu. W środku szałasu widoczne kolorowe koce i poduszki. Zewnętrzne ściany szałasu oklejają i malują dzieci pod opieką dorosłych

Wszystkich obecnych zaprosiliśmy do wspólnego malowania szałasu z gazet. Atrakcja przypadła do gustu nie tylko najmłodszym, wśród licznych malunków znalazły się również loga obu świętujących Bibliotek.

W ramach integracji przy ciastkach i kawie od Coffeegram Roastery graliśmy w planszówki.

W BG AGH czynne było również biuro zawodów, gdyż kolejnym punktem programu był bieg jubileuszowy. Dzielące nas Błonia pokonaliśmy we wspólnym biegu na dwóch dystansach.

Dorośli i młodzież od 15. roku życia mogli zmagać się na dystansie ok. 2 km. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Mariusz Wijas z BG AGH z czasem 9 minut i 11 sekund. Drugie miejsce zajął Rafał Szuman, a trzecie Grzegorz Fulara.

Najszybsza wśród kobiet była Wioleta Żarów z BG AGH, osiągając czas 12 minut i 3 sekundy. Drugie miejsce wywalczyła Justyna Korczak, a trzecie Małgorzata Stachurska.

Równie wielkie emocje wśród zawodników, a przede wszystkim licznie zgromadzonych kibiców wzbudził bieg na dystansie dziecięcym wynoszącym ok. 250 m. W kategorii wiekowej 11-14 lat najlepszy wynik osiągnął Jakub Panajotidis, kolejne miejsca wywalczyli Wiktor Gruca oraz Jędrzej Rzeszutek.

Wśród dzieci w wieku 8-10 lat najszybszy był Tymoteusz Nowaczyk, a tuż za nim pobiegli Antoni Podrazik i Alicja Szuman.

Najmłodsi zawodnicy mieli od 4 do 7 lat. W zaciętej rywalizacji zwyciężył Mikołaj Panajotidis, drugie miejsce zajął Leon Żarów, a trzecie Helena Pawlik.

Profesjonalną obsługę biegu oraz pomiar czasów zapewniło Stowarzyszenie I Ty Możesz Być Wielki.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Po biegu, przed budynkiem PBW w Krakowie zostały wręczone nagrody, a zwycięzcy mogli stanąć na bibliotecznym podium, pozując do pamiątkowych zdjęć. Medale wręczyli Dyrektorka PBW Kraków - Anna Piotrowska oraz Dyrektor BG AGH - Stanisław Skórka. Nagrody ufundowała m.in. firma Martes Sport oraz Centrum Komunikacji i Marketingu AGH.

Po sportowych zmaganiach przyszedł czas na piknik rodzinny przed budynkiem PBW w Krakowie. Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: firmie Fantic za napoje, Masarni Wędzonka z Myślenic za kiełbaski na grilla oraz lodziarni Emil kręci lody. Profesjonalne atrakcje dla dzieci zapewniły animatorki z GYMSPACE – w kolejce po kolorowe tatuaże i zwierzątka z balonów stali nie tylko najmłodsi.

Bibliotekarze z PBW w Krakowie zaprosili dzieci do wspólnej podróży w wirtualną przestrzeń przy użyciu gogli Oculus Quest 2 oraz zabawy z wykorzystaniem interaktywnej podłogi Magiczny Dywan. Amatorzy sportowych zmagań mogli również ustrzelić za pomocą łuku swoje ulubione książki i wziąć udział w slalomie książkowym.

Wspólny piknik był nie tylko okazją do świętowania, ale również do integracji, współpracy, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym!


Organizatorzy:

Lgo Biblioteki Głównej AGH Lgo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

Partnerzy:

Lgo Stowarzyszenia I Ty Możesz Być Wielki Lgo sklepy Martes Lgo firmy Fantic Lgo Centrum gimnastyki i akrobatyki Gymspace Lgo lodziarni Emil kręci lody Lgo firmy Wędzonka Myślenice Lgo firmy NextGenEducation sp. z o.o.

Sierpień/Wrzesień 2022 ikonka konferencji

16 września

Finał plebiscytu filmowego "Wynalazca z pasją"

22-23 września

Konferencja naukowa pt. "Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w Bibliotece" podejmie temat Biblioteki jako przestrzeni będącej miejscem gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobów, ale przede wszystkim miejscem pracy, nauki, rozwoju, spotkań, podejmowanych wspólnie działań, inspiracji i kreatywności.


Październik 2022 wyświetla plakat promujący Noc Bibliotek w BG AGH w dniach 7-8 października

7-8 października

Noc Bibliotek

Pzygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji.

W październiku zorganizowaliśmy pierwszą w historii BG AGH Noc Bibliotek pod hasłem "nocne iGRASZki w bibliotece".
7 października wydarzenie otworzył Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafał Dańko, a w turnieju szachowym zorganizowanym wspólnie z Fundacją Gens Una Sumus prowadzącą Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków swoich sił spróbowało 54 uczestników.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
8 października, pozostając w tematyce gier, zorganizowaliśmy moc atrakcji. Paweł Łapucha, bibliotekarz BG AGH opowiedział o tym czym są LARPy i gry terenowe, jak się przygotować, jak w łatwy sposób dobrze wyglądać w grach w klimacie postapokalipsy i zombie oraz zaprezentował wykonane własnoręcznie stroje. Następnie zaprosiliśmy uczestników do udziału w escape roomie oraz do gry w planszówki przygotowane przez Hutę Gier – sklep prowadzony przez parę pasjonatów.

Uczestnicy spotkania siedzą przy długim stole i grają w gry planszowe. Na stole rozłożone pionki, karty, pudełka

Grupa osób, niektóre z nich trzymają Certyfikaty, kartki formatu A4

W pomieszczeniu technicznym, jedna osoba siedzi przed komputerem starego typu, trzy osoby stoją za nią i patrzą w stronę komputera

Kilka osób siedzi przy stołach, przed nimi stoi prowadzący spotkanie Paweł Łapucha

Uczestnicy spotkania, siedzą przy stołach i grają w szachy

Na tle zdjęcia budynku Biblioteki stoją Dyrektor Biblioteki i Prorektor ds. Studenckich, przed nimi siedzi grupa osób


Listopad 2022 plebiscyt filmowy

9 listopada wyświetla plakat promujący Galę

Gala finałowa plebiscytu "Wynalazca z pasją"

 • Relacja z wydarzenia Poznaj Wynalazcę z pasją, Biuletyn AGH nr 177/2022, str. 26-27.
 • Galeria zdjęć


 • Grudzień 2022

  6 grudniazarejestruj się do mikołajkowej gry terenowej

  Mikołajkowa gra terenowa

  6 grudnia 2022 roku w ramach zwieńczenia obchodów stulecia Biblioteki Głównej AGH zaprosiliśmy naszych czytelników do udziału w Mikołajkowej grze terenowej, w której, oprócz bezcennej wiedzy na temat zasobów BG AGH można było zdobyć limitowane mikołajowe prezenty.

  W tym wyjątkowym dniu bibliotekarze wcieli się w rolę Mikołajów, którzy za poprawnie wykonane zadania rozdawali uczestnikom kolorowe gwiazdki. Każdy, kto zebrał komplet gwiazdek mógł liczyć na miły upominek. Zabawy i śmiechu na widok kilkudziesięciu bibliotekarzy w czapkach Mikołaja lub różkach renifera było co nie miara.

  Duże jasne pomieszczenie. Na szybach dwa napisy: Katalogi, Strefa Wolnego Dostępu. Na środku stoi choinka, a przed nią grupa osób ubrana w czerwone czapki Mikołaja. Przed nimi leży jedna osoba w stroju Mikołaja.

  Duże oświetlone pomieszczenie. Na jednej ścianie drewniane regały z książkami. Na pierwszym planie, okrągły stół, na którym stoją komputery. Przy jednym z nich siedzi mężczyzna. Obok niego stroją dwie kobiety, jedna z nich ubrana w strój Mikołaja.

  Grupa siedmiu kobiet stoi w kręgu. Jedna z nich ubrana w czapkę Mikołaja, pokazuje jasną kartkę. W drugiej ręce trzyma kawałek przejrzystej czarnej folii.

  Na tle drewnianego regału z książkami, przy niebieskim stole z komputerami siedzą trzy kobiety. Obok nich stoją dwie osoby ubrane w czapki Mikołaja.


  okładka biuletynu

  Biuletyn AGH - grudzień 2022

  Polecamy kolejne artykuły pracowników Biblioteki Głównej AGH:

  H. Sieński, Dyrektorzy Biblioteki Głównej AGH – część VIII. Anna Kegel

  H. Sieński, Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej – część XXII. Profesor Antoni Tajduś - Rektor w latach 2005-2012

  A. Chwastek, G. Łaciak, I. Maćkowska, Poznaj Wynalazcę z pasją

  K. Imiołek-Stachura, A. Podrazik 100-lecie Biblioteki Głównej AGH - podsumowanie obchodów

  Rozstrzygnięcie konkursu na plakat promujący obchody stulecia BG AGH

  ikonka zapakowany prezent
  W grudniu 2021 r. został ogłoszony konkurs na najlepszy plakat promujący obchody stulecia Biblioteki. Celem akcji była promocja Jubileuszu Biblioteki oraz organizowanych z tej okazji wydarzeń w społeczności akademickiej.
  Wyboru 3 zwycięskich projektów spośród 30 nadesłanych prac studentów oraz doktorantów z uczelni z różnych części Polski dokonało jury w składzie: dr Stanisław Skórka - dyrektor BG, mgr Agnieszka Podrazik - z-ca dyrektora BG i koordynator obchodów 100-lecia, mgr Marta Urbaniec - sekretarz komitetu organizacyjnego.

  Konkurs został rozstrzygnięty 12 marca 2022 r.

  Nagrodzone projekty

  plakat Darii Cegiełki

  Nagroda I

  Daria Cegiełka - Uniwersytet Jagielloński

  Laureatka tak pisze o swoim projekcie:

  Głównym motywem jubileuszowego plakatu jest przestrzeń – rozumiana zarówno w sposób dosłowny (regał, stoły), jak i metaforyczny (przestrzeń do nauki, spotkań, rozwoju). Układ biblioteki, widziany z lotu ptaka, tworzy liczbę 100. Wyróżniona na żółto (kolor BG AGH) fraza „my” sygnalizuje, że w tworzenie tej przestrzeni zaangażowani są nie tylko pracownicy biblioteki, ale także jej użytkownicy (odbiorcy plakatu). Zaangażowanie użytkowników biblioteki w jubileusz (ich niezbędną rolę) podkreśla także żółta kropka (czytelnik), która wraz z regałem tworzy cyfrę 1. Umieszczony w dolnej części QR kod, nawiązujący detalami do logo biblioteki, pozwala odbiorcom plakatu na szybkie zapoznanie się z harmonogramem obchodów stulecia i dołączenie do świętowania jubileuszu.

  plakat Weroniki Szymańskiej

  Nagroda II

  Weronika Szymańska - Uniwersytet Pedagogiczny

  (…)Stosując matematyczne odpowiedniki liczby 100, nawiązałam do technicznego profilu Biblioteki, a zawierając w projektach słowo „razem” chciałam zwrócić uwagę na to, że biblioteka to nie tylko miejsce, ale także ludzie, którzy ją tworzą.

  plakat Victorii Frechet

  Nagroda III

  Victoria Frechet - Uniwersytet Jagielloński

  Projekt(…)nawiązuje do architektury budynku instytucji. Fasada składająca się z geometrycznych form w odcieniach niebieskich i żółtych, będących częścią identyfikacji wizualnej biblioteki(…)Lekka przezroczystość dat stanowi symbol przemijającego czasu. Z kolei wyraźna liczba 100 wskazuje na istotę tego okresu oraz istotę samej biblioteki.

  Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 18. marca 2022 o godzinie 13.00 w BG AGH. Nagrody - tablety graficzne firmy Wacom (I i II miejsce) ufundował nasz sponsor – PIXONET Spółka z o.o. Nagrody wręczył pan Dyrektor BG dr Stanisław Skórka. Na zdjęciach laureatki I i III miejsca.
  zdjęcie laureatek

  Od lewej zdobywczyni I miejsca – Daria Cegiełka oraz laureatka III miejsca - Victoria Frechet.

  zdjęcie laureatek i Dyrektora

  Od lewej: Victoria Frechet, Dyrektor BG dr Stanisław Skórka, Daria Cegiełka.

  zdjęcie laureatki i Dyrektora

  Od lewej: Zastępca Dyrektora BG Agnieszka Podrazik, zdobywczyni II miejsca - Weronika Szymańska,
  Dyrektor BG dr Stanisław Skórka.

  zdjęcie laureatek

  Od lewej: Zastępca Dyrektora BG Agnieszka Podrazik, Daria Cegiełka, Victoria Frechet,
  sekretarz komitetu organizacyjnego Marta Urbaniec.


  logo firmy Pixonet

  Logotypy do pobrania:

  Kontakt

  Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej
  im. Stanisława Staszica w Krakowie
  al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

  bg.agh.edu.pl

  tel. +48 12 617 32 21

  email: 100lat@bg.agh.edu.pl

  Informacja dotycząca Jubileuszu 100-lecia BG AGH:

  Agnieszka Podrazik

  Koordynator ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia BG AGH

  tel. +48 12 617 32 07

  e-mail: agnieszka.podrazik@bg.agh.edu.pl

  Marta Urbaniec

  Sekretarz ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia BG AGH

  tel. +48 12 617 32 21

  e-mail: marta.urbaniec@bg.agh.edu.pl

  Redakcja serwisu Jubileuszu 100-lecia BG AGH:

  Grażyna Łaciak

  tel. +48 12 617 32 17

  e-mail: grazyna.laciak@bg.agh.edu.pl

  Członkowie zespołu ds. organizacji i promocji jubileuszu 100-lecia BG AGH:

  Karolina Imiołek-Stachura

  e-mail: karolina.imiolek@bg.agh.edu.pl

  Karolina Forma

  karolina.forma@bg.agh.edu.pl

  Paweł Łapucha

  pawel.lapucha@bg.agh.edu.pl

  Paweł Nowaczyk

  pawel.nowaczyk@bg.agh.edu.pl